Vytyčení stavby a vytyčení pozemku

Profesionální přístup, příznivé ceny dlouholeté zkušenosti v oblasti vytyčení a zaměření staveb.

Provádím vytyčení, zaměření stavby za účelem umístění stavby na pozemek dle projektové dokumentace. Převážně se jedná o zaměření při umístění rodinného domu, haly nebo o zaměření liniové stavby (kanalizace, vodovodu).

Vyhotovím vytyčovací náčrt a vytyčovací protokol, který se předává objednateli. Při vytyčení pozemku jde o vyměření hranice pozemku v terénu pro upřesnění polohy pozemku, nebo zaměření při stavbě plotu nebo stavbě na hranici. Vytyčení zahrnuje: Přenesení mapy dle identických bodů do terénu. Zaměření, vytyčení v terénu. Vyhotovení vytyčovacího náčrtu a vytyčovacího protokolu. Výzvu sousedů k účasti na vytyčení.

Geometrický plán parcelace pozemku