Pasportizace přeměření bytů a staveb

Nabízím profesionální přístup, příznivé ceny dlouholeté zkušenosti v oblasti geodézie. Provádím přeměření bytu pro vyhotovení prohlášení vlastníka podle ustanovení § 1166 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, které se vkládá do katastru nemovitostí za účelem prodeje jednotlivých bytů.

Přeměření obsahují schematické náčrty bytů s uvedenými naměřenými plochami. Toto slouží jako podklad pro vyhotovení listiny prohlášení vlastníka. Zaměření (přeměření) bytu se provádí za účelem určení podlahové plochy bytu. Podlahová výměra je důležitá např. pro stanovení příspěvku do fondu oprav, stanovení ceny nemovitosti, atd. Cenu za zaměření - pasport bytu stanovuji buď za přeměření, které neobsahuje plán bytu (pouze výměry místností), nebo za zhotovení plánu celého bytu, který obsahuje vnitřní příčky.

Plán bytu